Installation, försäljning luft luft och luft vatten värmepumpar.

Installationer i Trollhättan Vänersborg och Uddevalla

Metholmen El & Värmepumpar har som främsta geografiska arbetsområde Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla, men vi tar arbeten även i övriga västra Sverige.

Vi kan erbjuda elektriska installationer och värmepumpinstallationer.


Beställ installation

Min behörighet för arbete med både elektriska installationer och köldmedium innebär att vi kan leverera en komplett värmeinstallation av typen luft/luft eller luft/vatten.

Fast elinstallation på egen säkring ingår alltid i våra installationer.