Installation, försäljning luft luft och luft vatten värmepumpar.

Referenser installationer

Installationslösning enligt kundens önskemål.

Bosch EHP 6.0 AA installerad i Lilla Edet.

Nibe Split utomhusdel, luft vatten värmepump installerad i Trollhättan.

Nibe Split inomhusdel.


Beställ installation

Min behörighet för arbete med både elektriska installationer och köldmedium innebär att vi kan leverera en komplett värmeinstallation av typen luft/luft eller luft/vatten.

Fast elinstallation på egen säkring ingår alltid i våra installationer.