Installation, försäljning luft luft och luft vatten värmepumpar.

Toshiba luftvärmepump

Toshiba Daiseikai 8 finns i två utföranden. Toshiba RAS 25 och RAS 35. Större modellen ger 5,4 kW vid -7 ° och 4,4 kW vid -15 °. Värmedriften är garanterad ner till -25°.

Innedelen är mindre än de flesta luftvärmepumpar, men är ändå en kraftfull värmepump som klarar sträng kyla.

Fläktfunktion

Finns en annan värmekälla som ger tillräckligt mycket värme t. ex. en öppen spis eller brasa kan fläkten från innedelen förbättra värmecirkulationen. När tillräckligt hög inomhustemperatur uppnås stängs utedelen av, medan fläkten i innedelen fortsätter gå. Detta ger högre komfort och förbättrad energibesparing.

Underhållsvärme

Underhållsvärmen kan ställas in på 8 grader under vintern för underhållsvärme i sommarstugan.

Veckotimer

Toshiba har veckoschema med 7 olika inställningar och dagschema med 4 inställningsmöjligheter. För att spara energi den tid ingen befinner sig i huset sänker pumpen automatiskt temperaturen efter inställningar under de tider man önskar.

Ring Kjell

Tel: 0520-963 41
Mobil: 070-720 63 41

 

Bästa energimärkning

Toshiba Daisekai 8 (RAS 25) har fått den bästa energimärkning en värmepump kan få A+++. En liten och slimmad design med hög verkningsgrad. Denna luft/luft hör definitivt till toppskicktet.


Beställ installation

Min behörighet för arbete med både elektriska installationer och köldmedium innebär att vi kan leverera en komplett värmeinstallation av typen luft/luft eller luft/vatten.

Fast elinstallation på egen säkring ingår alltid i våra installationer.