Installation, försäljning luft luft och luft vatten värmepumpar.

Daikin Altherma

Bland Daikins produker är det möjligt att hitta rätt värmepump som kan tillgodose behovet för uppvärmning för varje hushålls behov. Daikin Altherma är ett splitsystem. Det finns ingen risk för att systemet ska frysa sönder när det blir kallt en längre tid, eftersom inget vatten finns i utomhusdelen. Altherma är en komplett lösning som förser hushållet med tappvarmvatten, värme och kyla (som tillval).

Låg installationskostnad

Eftersom Daikin Altherma tar upp värmen från utomhusluften finns inga krav på varken gräv- eller borrningsarbete. Tillsammans med en integrerad inomhusenhet kan installationskostnaden hållas nere.

Ring Kjell

Tel: 0520-963 41
Mobil: 070-720 63 41

 

Nya Daikin Altherma lågtemperatur

Nya Daikin Altherma är en integrerad inomhusenhet. Den innehåller en golvplacerad värmepump och en varmvattentank. För varmvatten och ett lågtemperatursystem är denna integrerade inomhusenhet ofta den bästa lösningen. Som alternativ finns en väggmonterad enhet, om värmepumpen skall kombineras med solvärme. En väggmonterad enhet kan kombineras med en separat varmvattentank. Inomhusenheten värmer upp vattnet som transporteras till antingen vattenburna radiatorer, ett golvvärmesystem eller fläktkonvektorer.

Altherma högtemperatursystem

Behåll dina radiatorer

Med Altherma högtemperatursystem behåller du dina befintliga radiatorer när du byter ut ditt värmesystem. Daikin Altherma HT ersätter din värmepanna och kan kopplas mot existerande högtemperaturradiatorer med vattentemperaturer upp till 80°C.

Flexibla moduler

På bilden visas altherma compact med varmvattenberedaren ståendes ovanpå inomhusdelen. Dessa flexibla moduler går också att placera var för sig. Lämpligt om takhöjden inte räcker till.

 

LTLågtemperatur- och HThögtemperatursystem

De båda systemen skiljer sig åt efter hur varmt vatten tanken klarar leda fram. Möjlig framledningstemperatur för lågtemperatur (LT) är 55° C. Högtemperatur (HT) har maximal vattentemperatur på 80° utan tillskott av el. Altherma HT kan ersätta den gamla värmepannan och kopplas till existerande högtemperaturradiatorer med vattentemperatur upp till 80° C.

Bästa värmepumpen vid kyla - avger värme ner till -25°C

Energimyndigheten har testat denna värmepump oktober 2011 och den presterar bättre än sina konkurrenter. Daikin Altherma klarar att avge värme ner till -25°. Enligt Energimyndighetens test är detta den bästa värmepumpen på marknaden vid en utetemperatur på -15° C och framledningstemperatur på +45° C. Daikin Altherma levererar i jämförelse med övriga, 75% mer effekt. Ta gärna del av Energimyndighetens testresultat för luft vatten värmepumpar.

Daikin alltid 5 års garanti

Alla Daikins värmepumpar som installeras av certifierad installatör ger rätt till 5 års garanti. Den omfattar både arbetstid och produkt.

Med möjlighet till både låg- och högtemperatur finns alternativ att välja en anläggning för både nyinstallation och vid renovering.

Vi ger förslag och offert på en anläggning utifrån ert specifika behov. För att veta vilken modell som passar er, välkommen att boka ett kostnadsfritt hembesök för utredning av er värmelösning.


Offertförfrågan

Vi erbjuder ett kostnadsfritt hembesök för att gå igenom era förutsättningar och lämnar offert på en lösning som passar ert hushåll.

Vi installerar värmepumpar oberoende tillverkare och kan därför rekommendera den som blir rätt för er!