Installation, försäljning luft luft och luft vatten värmepumpar.

Certifikat

Jag är certifierad för både elinstallation och som kylmontör. Som certifierad installatör kan alla kunder vara säkra på att lämnade garantier gäller. Detta är ett krav från tillverkare.

Metholmen El & Värmepumpar är godkänd för F-skatt och innehar ansvarsförsäkring.

Certifierad värmepumpinstallatör.

Elinstallatör

Certifierad för kyl- och värmepumpsanläggningar.


Beställ installation

Min behörighet för arbete med både elektriska installationer och köldmedium innebär att vi kan leverera en komplett värmeinstallation av typen luft/luft eller luft/vatten.

Fast elinstallation på egen säkring ingår alltid i våra installationer.